Ten Types of Innovation – en ögonöppnare för många

Digitalisering i Svensk Industri

Ten Types of Innovation – en ögonöppnare för många

Alla framgångsrika verksamheter har konkurrenskraftiga produkter, men det är dyrt att ligga i framkant genom att likställa och begränsa innovationsförmåga med FoU eller produktinnovationer. När man gör det missar man många gånger chansen till verkligt framgångsrikt innovationsarbete.

Med de snabba omvärldsförändringar som sker inom olika områden – inte minst med ny teknik och dagens slimmade och globala organisationer ökar kraven på oss att hantera förändringar och ligga i framkant.Då är det avgörande att ha en bredare förståelse för innovationsbegreppet för att framgångsrikt kunna styra och leda verksamheter samt att ständigt diskutera inom vilka områden det är mest effektivt att rikta innovationsförmågan.

Innovationsbegreppet är mycket bredare än bara produkter och teknik. Det innefattar tjänster, processer, affärsmodeller mm, vilket är väldigt lätt att missa. Det finns sedan många år ett vedertaget sätt att definiera innovation och man kan gå tillbaka till OECD:s defninition för att få lite inspiration på allt vad det kan innefatta.  

Det har visat sig lönsamt och framgångsrikt att på ett systematiskt sätt gå igenom inom vilka delar den egna verksamheten skall fokusera sina idé- och innovationsansträngningar. Lättillgängliga och praktiska verktyg som Ten Types of Innovation finns tillgängliga via Doblins hemsida. Ten Types of innovation definierar tio områden i en verksamhet – affärsmodell, finansiering, processer, produkt, varumärke, kundupplevelse etc – och ger exempel på hur man kan tänka nytt inom de olika områdena. När man går igenom de olika aspekterna systematiskt och kombinerar dem med t ex olika aspekter av digitalisering eller ändrat kundbeteende får man en gedigen grund för fortsatt utvecklings- och innovationsarbete. Det ger också en genomlysning och ett diskussions- och beslutsunderlag för strategiska överväganden. Dessa teorier  ingår i den ”Body-of-knowledge” som nyligen har publicerats av organisationen Innovationsledarna Sverige som är den nationella föreningen för innovationsledare. Metoderna fungerar fantastiskt väl tillsammans med Business Model Canvas som många använder i sin affärsutveckling.

Metoderna lämpar sig för styrelse, ledning och verksamhetsutveckling i alla typer av verksamheter.

Man kan läsa på på egen hand genom att följa länkarna ovan, eller få inspiration i en timmas seminarium på plats, vilket Crearum erbjuder kostnadsfritt fram till årsskiftet. Vill man t ex testa i en praktisk övning under en halvdag eller genomföra en strategiövning för att ta fram verksamhetens innovationsstrategi med hjälp av metoderna, så bokar man en tid med Crearum genom att skicka mail till info@crearum.se eller kontakta Kristina Swenningsson (kristina@crearum.se eller ringa på 0709-567005).