Ten Types of Innovation – en ögonöppnare för många

Alla framgångsrika verksamheter har konkurrenskraftiga produkter, men det är dyrt att ligga i framkant genom att likställa och begränsa innovationsförmåga med FoU eller produktinnovationer. När man gör det missar man många gånger chansen till verkligt framgångsrikt innovationsarbete. Med de snabba omvärldsförändringar som sker inom olika områden – inte minst med ny teknik och dagens slimmade…
Läs mer